Toivo Ahosen rahaston ohjesääntö

1 §
Rahaston nimi on Toivo Ahosen rahasto ja se on Sukuseura Lemin Ahoset ry:n erikoisrahasto.

2 §
Rahaston tarkoituksena on tunnustuspalkintoja ja apurahoja jakamal­la tukea sukuun tai sukuyhdistykseen kuuluvia henkilöitä, jotka ovat ansioituneet seuran toiminnassa, opiskelussa taikka yhteiskunnallisissa asioissa. Stipendejä voidaan myöntää myös lemiläisille koululaisille ja opiskelijoille. Tuotosta on jaettava vuosittain vähintään neljännes. Vuosittain jakamatta jätetty tuotto on liitettävä rahaston pääomaan. (23.11.1997)

3 §
Rahaston peruspääoman muodostavat Toivo Ahosen 90-vuotis­juhlien yhteydessä kertyneet varat summaltaan 2.260 markkaa. Rahas­ton varat on pyrittävä sijoittamaan varmasti ja tuottavasti.

4 §
Rahastoa hoitaa Sukuseura Lemin Ahoset ry:n hallitus. Sen varat hoidetaan sukuseuran kirjanpidossa mutta tulos ja tase erote­taan erillisiksi tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen suorittavat sukuseuran tilintarkastajat.

5 §
Rahaston toiminnasta ja varojen jaosta päät­tää hoito­kunta, jonka puheenjohtajana on Sukuseura Lemin Ahoset ry:n puheen­johtaja sekä jäseninä sukuseuran varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahaston­hoitaja. Hoitokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohta­jan ja ottaa rahastolle asiamiehen.

Hoitokunta on päätösvaltainen, kun jompikumpi puheenjohta­jista ja vähintään yksi muu jäsen on läsnä.

6 §
Rahaston ohjesäännön ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset vahvistaa Sukuseuran Lemin Ahoset ry:n hallitus.

_______________

Vahvistettu Sukuseura Lemin Ahoset ry:n hallituksen kokouksessa Eduskunnassa 14.3.1992 ja muutettu testamenttimääräyksen mukaisesti sen jälkeen kun rahasto sai Toivo Ahoselta 355 651 markkaa.