Toivo Ahosen Rahaston ohjesääntö

Hyväksytty Sukuseuran Lemin Ahoset ry:n hallituksen kokouksessa 

tammikuun 26 päivänä 2020

1 §

     Rahaston nimi on Toivo Ahosen rahasto (Rahasto) ja se on Sukuseura Lemin Ahoset ry:n  (Seura) hoidettavaksi uskottu Seuran ulkopuolisista varoista muodostettu sidottu omakatteinen rahasto.

2 §

     Rahaston tarkoituksena on tunnustuspalkintoja ja apurahoja jakamalla tukea sukuun tai sukuyhdistykseen kuuluvia henkilöitä, jotka ovat ansioituneet seuran toiminnassa, opiskelussa taikka yhteiskunnallisissa asioissa. Stipendejä voidaan myöntää myös lemiläisille koululaisille ja opiskelijoille. Tuotosta on jaettava vuosittain vähintään neljännes. Vuosittain jakamatta jätetty tuotto on liitettävä rahaston pääomaan.

     Rahasto vastaa myös Toivo ja Elina Ahosen Kouvolassa olevan haudan hoitamisesta.

3 §

     Rahaston peruspääoman muodostavat Toivo Ahosen 90-vuotisjuhlien yhteydessä kertyneet varat 2. 260 markkaa, erään sukukokouksen yhteydessä kerätyt 629 markkaa ja Toivo Ahoselta testamentilla vuonna 1996 saadut 355.651 markkaa eli yhteensä 358.540 markkaa, mikä on vuoden 2018 rahassa 84.041 euroa.

4 §

     Rahastoa hoitaa Seuran hallitus, joka vahvistaa vuosittain Rahaston tilinpäätöksen ja tarvittaessa tekee päätöksen ohjesäännön muuttamisesta tai muun päätöksen, joka johtuu Toivo Ahosen testamentin määräyksestä.

5 §

     Rahaston toiminnasta ja varojen jaosta päättää hoitokunta, jonka puheenjohtajana on Seuran puheenjohtaja ja jäseninä Seuran varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Hoitokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa rahastolle asiamiehen. Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen on läsnä. 

6 §

     Rahaston varoista pidetään Seuran kirjanpidosta erillistä kirjanpitoa. Rahastolla ja Seuralla on erilliset arvo-osuustilit. Toiminnan tarkastuksen suorittaa Seuran toiminnantarkastaja.

7 §

     Seuran hallituksen Rahastoa koskeviin kokouksiin ja Rahaston hoitokunnan kokouksiin voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden välityksellä tai muun teknisen välineen avulla.

_______________